Què és i com utilitzar PAASIOT?

Paasiot(Packaging as a Service of Internet of Things) és un dispensador IOT que hem dissenyat per 

facilitar a l’usuari  l’obtenció d’envasos reutilitzables de manera còmoda i segura.

A continuació us descriurem pas a pas quin és el vostre procés d’ús.

PAS 1

Desbloqueja el dispensador

Accedir al dispensador desbloquejant-lo mitjançant l’ús de l’app o la targeta NFC.

PAS 2

Agafar-los

Agafar el nombre d’envasos que l’usuari necessiti per fer-ne ús i tancar el dispensador.
Els sensors del dispensador detectaran la quantitat d’envasos extrets per al posterior tracking.

PAS 3

Utilitza'ls

Usar els envasos per a allò que l’usuari necessiti durant el període de temps que establim.

PAS 4

Tornar-los

Accedir a la part inferior del dispensador mitjançant l’app o targeta NFC, i tornar els envasos usats abans que s’acabi el període de temps que establim.

Contacte